Sorular

Adetken Kur`an-ı Kerim’e Dokunulur mu?

adetliyken kurana ellenir mi
Yazan: dinibilgiler

Adetken Kuran’a ellenir mi sorusu, bir çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaktadır. Bizler de kaynakları ile birlikte reglken kurana ellenir mi sorunuzu cevaplıyoruz.

Adetli kadın Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre kuran-ı kerime dokunmamalıdır. Bununla ilgili kesin olarak bilgiler mevcuttur;

O, elbette değerli bir Kur’an’dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Âlemlerin Rabbi’nden indirilmedir

(Vâkıa, 56/77-80)

ayeti ile Kur’an-ı Kerime yalnızca temiz olanların dokunması emredilmiştir. Bunun dışında Peygamber efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v)’in Amr bin Hazm’a yazdığı mektupta aşağıdaki gibi bahsedilmiştir;

“Kur’an’a temiz olandan başkası dokunmaz”

(Muvatta, Kur’an, 1)

Bunun dışında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed(s.a.v) bazı kabilelere yazmış olduğu mektuplarda ise hayızlı ve cünup olanların Muhsaf’a (Kuran’a) dokunmalarını yasaklamıştır. ( (Serahsî, el-Mebsût, III, 152) ) Mezhepler’de bu mektupları delil olarak kullanarak Kuran’a adetli kişilerin dokunmaması gerektiğine karar vermişlerdir.

Yorum Yap