Allah Ayetler

Allah İnancıyla İlgili Ayetler

Allah ile ilgili ayetler
Yazan: dinibilgiler

Dinimizin temel kaynağı Kuran’dır. Kuran Allah’ın gönderdiği son ilahi kitaptır. Allah Kuran’ı Hz.Muhammed (s.a.v) aracılığıyla göndermiştir.

Kur’an-ı Kerim ve Diğer İlahi Kitaplar

Yüce Allah Kuran’dan önce de ilahi kitaplar ve dolayısıyla peygamberler göndermiştir.

​​​Kuran-ı Kerim kendinden önceki kitapları doğrulayıcı bir kitaptır. Diğer ilahi kitaplar zamanla tahrif edildiği için Kuran, yaşayan ve değiştirilmemiş olan tek ilahi kitaptır.

İslam Dininin Temel İnanç Esasları

İslam’ın temel inanç esasları altı tanedir. Bu esasların temelini ise Allah inancı oluşturur. Peki Allah inancı Kur’an-ı Kerim’de hangi nasıl anlatılır?

​​​​​​Allah İle İlgili Ayetler

Allah ile ilgili iman edilmesi gereken ilk özellik Allah’ın bir oluşudur. Buna İslam dininde ‘tevhit’ denir. Tevhit ise; “Allah’tan başka ilah yoktur.” anlamına gelen “La ilahe illallah” ile ifade edilir. Kuran’dan tevhidi ifade eden en güzelayet​​​​​​, Bakara Suresi’nin 255. ayeti olan Ayet el-Kürsi’dir. Bu ayet Allah’ın bir olduğu, her şeyin sahibi olduğu, her şeyi bildiği, her şeye gücünün yettiği, büyük ve yüce olduğu gibi anlamları içerir. Dikkat edilirse Ayet el-KürsiAllah’ın sıfatlarını özet olarak içeren bir ayettir.

Tevhidi en güzel anlatan sure ise İhlas Suresi’dir. Buna göre:

  • Allah birdir.
  • Doğmamış ve doğurmamıştır.
  • Hiçbir şeye muhtaç değildir.
  • Eşi ve benzeri yoktur.
  • Kuran’ın ilk suresi ve özeti olan Fatiha Süresinde de şu şekilde bahsedilir:
  • Allah alemlerin Rabbi’dir.
  • Rahman ve Rahim’dir.
  • Din gününün sahibidir.
  • Yalnız O’na ibadet edilir ve yalnız O’dan yardım istenir.
Allah’ın isimlerinden 45’i (Esma-ül Hüsna)

Kuran’da Allah’ın İsimleri

Allah’ın 99 tane ismi vardır ve bunlara Esma-ül Hüsna denir. Bunlar da Kuran’ın çeşitli surelerinde bulunur. Bu isimlerin ilk iki tanesi Kuran’ı okumaya başlarken söylediğimiz besmelede de geçmektedir: Rahman ve Rahim. Bu isimler az önce bahsettiğimiz gibi Fatiha Suresi’nde de geçmektedir. Yine Ayet el-Kürsi’de Hayy, Kayyum, Aliy ve Azim isimlerini görmekteyiz.

Esma-ül Hüsna’nın en yoğun olarak bulunduğu yer ise Haşr Suresinin son üç ayetidir. Bu surenin son ayetinde Rabbimiz “En güzel isimler O’nundur.” diye buyurur. Ez cümle Allah’ı hakkıyla tanımak ve bilmek Kuran’ı okuyup anlamakla mümkündür. Kuran’da anlatılan isim ve sıfatlarını bilmekle mümkündür.

Yorum Yap