Dualar

Allah Katında En Çok Sevilen Dua

Allah katında en çok sevilen dua
Yazan: dinibilgiler

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olarak gönderilmiş olduğu zamandan dek kıyamet gelinceye kadar tüm insanların onun ümmeti olduğu bilinmektedir. Bu kişilerin yarısı onun davetini kabul etmiştir ve kimisi de reddetmiştir. Kabul eden kişilere Ümmet-i İcabe ve etmeyen kişilere de Ümmet-i Gayr-i İcabe denmektedir. 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tüm müslümanları, kendisinde olduğu gibi insanlığın selameti için çalışmalarına ve dua etmeye teşvik etmekteydi. Hadis-i şerifinde de şu şekilde buyurmuştur;

Allah katında en çok sevilen dua bundan başka bir dua yoktur;

Allah’ım! Ümmt-i Muhammed’e umumi bir rahmet ile merhamet eyle!

(Ali el-Müttaki, No: 3212, 3702)

Bu ulvi merhametiyle beraber Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendine iman etmemiş olan, düşman olarak davranan kişilere bile ah etmemiş, onların asla öldürülmesini istememiş. Aksineyse onların her zaman doğru yolu bulmaları için dua etmiş, canlarına zarar gelmeyip şerlerini de defetmeye çalışmıştır. Zira bir süre sonrasında onların ya da nesillerin sadece Allah’a ibadet etmelerini düşünmekteydiler. 

Yorum Yap