• Allah’ı nasıl tanıyabiliriz?
  Allah’ı ancak Kur’an’da ve Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) sözlerinde tanıttığı şekilde tanıyabiliriz.
 • Allah Teâlâ’nın kaç ismi vardır?
  Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bildirdiğine göre Allah’ın 99 ismi vardır.
 • Bu isimlerin hepsine birden ne denir?
  Esmâü’l hüsnâ (en güzel isimler).
 • Allah’ın sıfatları kaç kısımdır?
  Allah’ın sıfatları “Zâtî” ve “Subûti” olmak üzere iki kısımdır.
 • Allah’ın “Zâtî” sıfatları hangileridir?
  Vücud, Kıdem, Bekâ, Vahdaniyet, Muhalefetü’n lilhavâdis, Kıyam bi nefsihî.
 • “Vücud” ne demektir?
  Allah’ın var olmasıdır.
 • “Kıdem” ne demektir?
  Allah’ın varlığının başlangıcının olmamasıdır.
 • “Bekâ” ne demektir?
  Allah’ın varlığının sonunun olmamasıdır.
 • “Vahdaniyet” ne demektir?
  Allah’ın bir olmasıdır.
 • “Muhalefetün li’l-havâdis” ne demektir?
  Allah’ın hiç benzeri olmaması, yani yaratılmışlara hiç benzememesidir.
 • “Kıyam bi nefsihî” ne demektir?
  Her şeyin Allah’a muhtaç olması, Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmaması.
 • Allah’ın “subûfî “ sıfatları nelerdir?
  Hayat, İlim, Semî, Basar, İrade, Kudret, Kelâm, Tekvin.
 • “Hayat” ne demektir?
  Allah’ın diri olması demektir.
 • “İlim” ne demektir?
  Allah’ın her şeyi bilmesi demektir.
 • “Semî” ne demektir?
  Allah’ın her şeyi işitmesi demektir.
 • “Basar” ne demektir?
  Allah’ın her şeyi görmesi demektir.
 • “İrade” ne demektir?
  Allah’ın dilediğinin olması demektir.
 • “Kudret” ne demektir?
  Allah’ın her şeye gücünün yetmesi demektir.
 • “Kelâm” ne demektir?
  Allah’ın konuşması demektir.
 • “Tekvin” ne demektir?
  Allah’ın her şeyi yaratması demektir.
 • Allah’ın varlığı ve birliği ile ilgili Kur an’daki en önemli delil nedir?
  İhlâs Suresidir.
 • İhlâs Suresinin manası nasıldır?
  De ki: Allah birdir. Allah Samed’dir (Hiç kimseye ihtiyacı yoktur, herkes O’na muhtaçtır). O, doğurulmamış ve doğurmamıştır. Hiç kimse O’na denk değildir (O’nun eşi ve benzeri yoktur).