Allah

Allah’ın Sıfatları

Allah'ın Sıfatları
Yazan: dinibilgiler

Sadece Allah’a ait olan, onun varlığını layık olduğu şekilde diğer varlıklardan ayıran sıfatlara sahiptir.

Allah’ın sıfatlarını neden bilmeliyiz?

 İslam’ın ayrılmaz bir parçası olan imanın temel şartlarından biriside yüce Allah’ın bütün kemal ve iyi sıfatlara sahip olması, bütün noksan ve kötülü sıfatlardan da de uzak olmasına inanmaktır. Bu sebepten ötürü bu sıfatları ve anlamlarını bilmek elbette ki bizler için çok faydalı olacaktır.

Allah’ın sıfatları:

 Yüce Allah’a ait sıfatlar ikiye ayrılmaktadır. Bunlar zati ve subuti olmak üzere ikiye ayrılır.

Zati sıfatlar 6, subuti sıfatlar ise 8 tanedir.

Zati ve Subuti Sıfatlar

Zati sıfatlar:

 Zati sıfatlar sadece Allah’ın zatına verilebilir.

 • Vücud: Allah’ın var olması
 • Vahdaniyyet: Allah’ın bir olması.
 • Kıdem: Allah’ın öncesi yoktur yani ezelidir.
 • Muhalefet-ün lil-havadis: Allah’ın yaratanlara benzememesidir.
 • Kıyam bi-nefsihi: Allah’ın kendi varlığıyla var olmasıdır.
 • Beka: Allah’ın zat ve sıfatıyla baki olmasıdır.

Allah’ın Subuti sıfatları:

 Bu sıfatlar kâinatla ilgili sıfatlardır. Subuti sıfatlar Allah’ın yarattıkları içinde kullanılabilir.

 • İlim: Allah her şeyi bilendir. Geçmişi ve geleceği yalnız o bilir.
 • Basar: Allah her şeyi görür. Açık ve saklı olan her şeyi görür ve işitir.
 • İrade: Dilediğini yapan odur. Allah’ın istediği her şey olur, istemediği hiçbir şey olmaz. O her şeyin sahibidir.
 • Semi: İşitmek manasındadır. Allah her şeyi işitir. Bunun için her hangi bir organa ya da başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.
 • Kudret: Allah her şeye gücü yetendir. Sadece o sonsuz kudret sahibidir.
 • Tekvin: Allah tek yaratıcıdır. Kâinatta ki her şeyi yüce Allah yaratmıştır.
 • Kelam: Allah’ın kelam sıfatı hiçbir mahlûkatla eşdeğer olamaz. Onun kelamı bambaşka ve eşizdir. Bu sıfatın tek sahibi odur.

Yorum Yap