Kadınlar Kuran okuyacakları zaman başörtüsü takmak zorunda mıdır? Başı açık kuran okunmaz mı? Başı açık kadınlar kuran okuyabilir mi soruları bir çok kesim tarafından yanlış bilinmektedir. Dini bilgiler olarak bu konuya da sizden gelen sorular neticesinde cevap getireceğiz.

Kadınlar Kur’an-ı Kerim okurken başını örtmek zorunda değildir. Fakat Kur-an’a hürmeten dileyenler başörtüsü örtmektedirler. Kadınlar yabancı erkeklerin yanında başlarını örterler ve namaz kılarken örterler. Bu yüzden Kuran okurken örtünmek farz değildir.

Kadınlar, evde eşinin yanında, çocuklarının yanında, babasının ve kayın pederinin yanında, erkek kardeşlerinin ve yeğenlerinin yanında başı açık kuran okuyabilirler. Bunda dinimizce bir sakınca olmadığı gibi, dileyenler hürmeten başörtüsü ile kuran okurlar.

Allah-ü Teala Şöyle Buyurmuştur.

Mümin kadınlara söyle, gözlerini sakınsınlar; edep yerlerini ve çevresini örtsünler. Görünen kısım dışındaki süslerini açmasınlar. Başörtülerini yakaları üstüne kadar indirsinler. Kocaları,  babaları, kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, elleri altında bulunan esirler, ele bakar hale gelmiş ve erkekliği kalmamış kimselerle kadınların edep yerlerinin farkına varamamış çocuklar dışında hiç kimseye süslerini açmasınlar…

(Nûr, 24/31)