Kur’an-ı Kerim’de miras paylaşımından gayet açık bir şekilde bahsedilmiştir. Allah-ü Teala’nın ayetleri kıyamete kadar geçerlidir ve herhangi bir durumda değiştirilemez. Yani yaşadığınız sosyal ortam, maddi veya manevi ortam Allah’ın ayetlerine uymamanız anlamına gelmez. Allah (c.c) ayetlerinde kadın ve erkek arasında miras paylaşımının nasıl olacağını açıkça belirtmiştir.

Bunlar (miras paylaşımları) Allah’ın yasalarıdır. Allah’a ve Elçisine kim itaat ederse onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır, orada temellidirler, büyük kurtuluş budur. Kim Allah’a ve Elçisine baş kaldırır ve yasalarını aşarsa onu, temelli kalacağı cehenneme sokar. Alçaltıcı azap onadır.

(Nisâ 13-14)

Kadın erkek kardeşler arasında miras paylaşımının dışında evli kadın ve koca arasında miras paylaşımı da açıkça belirtilmiştir.

dinimize göre miras paylaşımı nasıl yapılır
dinimize göre miras paylaşımı nasıl yapılır

Erkek ve Kız Kardeş Arasında Miras Paylaşımı

Erkek kardeş kız kardeşten daha fazla miras almaktadır. Mesela erkek ve kız kardeş miras paylaşacağı zaman; babalarının 3 evi ve 300 bin tl parası var ise, bunlardan 1 ev ve 100 bin tl kız kardeşe, 2 ev ve 200 bin tl erkek kardeşe düşer. Dinimizce olması gereken budur.

Erkekler evlenirken kadına mehir verir ve kadınlar evlenirken erkekten mehir alır. Erkek kardeş evlenirken eşine 50 bin tl mehir veriyor olsa, kız kardeşte evleneceği kişiden 50 bin tl mehir alacak olsa parası eşitlenmiş olmaktadır. Erkeğe düşen 2 evden birisine erkek kardeş karısını ve çocuklarını oturtacak diğer ev ise kiraya verilebilecektir. Aynı şekilde kız kardeşte kocasının kendisine tahsis ettiği evde oturacak, kiraya verebilecek 1 evi olacaktır ve erkek-kız kardeş arasında durum eşitlenecektir. Tabi ki bu mal varlığı üzerinden verilen örnek, her miras paylaşımında örnek alınabilecek bir şey değildir. Sadece mukayese edilmesi amacıyla yazılmıştır.