Diğer İslam

Dinin Günümüz Toplumuna Etkisi

islamın topluma etkisi
Yazan: dinibilgiler

İnsanların inançları yaşamlarında oluşan boşluktan kurtarmaktadır. Boşluğa düşmeyen insanlar hep bir amaç doğrultusunda eylemlerini gerçekleştirmektedir. Din toplumsal kuralları ve erdemli insan portresini inananlara çizmektedir. Erdemli insan iyiliğe saygı duyulan güzel olana yakınlaşmak gerektiğinden bahseder. Din olgusunun içerisinde vicdani değerler, iyiliğin karşısında mükafat, kötülüğün karşısında cezalandırma usulleri geçmektedir.

Din insanlar arasında bağ oluşturur.

İslamiyetin Günümüz Toplumuna Etkisi

İslamiyet olarak indirgersek, güzel ahlak ve yaratana ibadet etmek çıtası etrafında çerçevelenebilir. Güzel ahlak içerisinde toplumsal değerlerimiz vardır yani din bu toplumsal değerleri vicdan muhasebesi yaptırarak destekler. Gün içerisinde İnanan insan eylemlerini gerçekleştirirken vicdanı yaptığı eylemleri sorgulatır. Bu da kişilerin toplum içerisinde başka insanlara zarar vermesini kötülük etmesini engellemeye yönelik bir durumdur. Tabi bir diğer konu topluma negatif taraflarına bakarsak kişiler tarafından kutsal kitap olan Kur’an-ı Kerimin belli kendine fayda sağlamaya çalışan sözde ulemalar ve sözde alimler tarafından yanlış veya yanlı yorumlamalarıyla oluşan durumlardır.

İslamiyet tüm sorgunun ve hesap vaktinin ölüm tecelli ettikten sonra olacağını söylemesine rağmen insanları iki dudağının arasından çıkacak bir kelimeye arkasına kutsal kitap olan Kur’an-ı Kerimi alarak bağlayan kişilerdir. Bir diğer durumda tabi günümüze kadar değiştirilerek ya da anlam karmaşasıyla dilden dile çevrilen eserler ve hadisi şeriflerdir. Toplum oluşturan insanlarda bu taraflarıyla negatif etkilenmektedir. Diğer Tek tanrılı dinlerde de durum yukarı da belirttiğim konulara aşağı yukarı yakındır. Çok tanrılı dinler için ise İnananlar konulara göre ilgili tanrılarına bağlanmaktadır. Bu durumlar daha çok geçmiş yüzyıllar da kalmış olup günümüzde eser miktarda karşımıza çıkmaktadır.

Çocuklarınıza ilk öğreteceğiniz kelime “Lã ilahe illallah” olsun.

Genel olarak toparlarsak toplum yaratanın gönderdiği kitaplarla pozitif olarak etkilemektedir fakat bu kitapların tercümesini yapan insanlara ve kraldan çok kralcılık yapan insanları gördükçe de negatif etkilenmektedir. İnsan doğası gereği bir şeylere inanma gereği duymuştur. İnsanın yaratılışı gereği bu kaçınılmazdır. İnsanların insanları kandırması aldatması da bu içimizde var olan inanma isteğimizin etki etmesidir. Zaman içinde ateşe inanan Gök cisimlerine inanan alt edemediğinin karşısında kendisini güçsüz hissettiği bilinenlere ve bilinmeyene inanan insan kendisini yaşamında bu şekilde iyiye ve güzele motive etmiştir. İnsan benliği gereği yok olmayı hazmedemez ve buda dinlere inanışı destekler. Kendini çok seven insan kendisinden daha büyük bir yaranı idealarında taşır. Böylelikle insan kendini toplum içerisinde güçlü hisseder.

Yorum Yap