Hadisler İslam Peygamberler

Dinin Hadisler Üzerinden İncelenmesi

dinin hadisler üzerinden incelenmesi
Yazan: dinibilgiler

Dinin dayanak aldığı kaynaklar kutsal kitaplar ve peygamberlerin söz ve davranışlarıdır.Peygamberin davranışlarına sünnet, din hakkında söylediği sözlere ise hadis denmektedir. Hz. Muhammed dindeki ikilik yaratmamak için hadislerin yazılmamasını buyurmuştur. Vahiyler dışında kendinden hiçbir şey yazılmamasını emretmiştir.

Hadislerin İncelenmesi

Hadisleri incelerken Hz. Muhammed’in yaşadığı dönemden günümüze doğru bir inceleme yapmak gerekir. Hadislerin yazımının peygamber tarafından yasaklanması bazı din bilimcilerin ikiye ayrılmasına neden olmuştur. Bazı din alimleri bu durumun haklılığını savunurken Ehli Sünnet Mezhebi ise hadislerin de Kuran gibi dini içerik taşıdığını ve dini hükümler çıkarılabileceğini savunmuşlardır. Allah’ın kulu ve aynı zamanda elçisi olan Hz. Muhammed’in söylediklerinin din ile ters düşmeyeceğini düşünenler bulunmaktadır. Hz. Muhammed ise dinen iyi ve en doğru şekilde Kuran’dan öğretileceğini düşündüğü için hadislerin yazımını kesinlikle yasaklamıştır.

Bir hadisi doğru değerlendirebilmek için öncelikle hadisin doğru olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Hz. Muhammed’in hadislerin yazımını yasaklaması birçok rivayetin ve sözde hadislerin türemesine neden olmuştur. Hadislerin sayısının iki milyonu bulduğunu söyleyen bazı din alimleri bulunmaktadır. En doğru hadis kitabı yazarı olarak görülen Buhari’nin kitabında yaklaşık üç yüz bin hadis bulunmaktadır.

hayra vesile olan hayrı yapan gibidir (Hz. Muhammed (S.A.V))

Hadislerin Doğruluğunun Tespiti ve Yorumlanması

Hadislerin doğruluğunun ve güvenirliğinin tespit edilmesi önemlidir. Hadislerin dine aykırı olmayacağı için yol gösterici ve öğretici olabilmektedirler. Hadis dini buyruklara aykırı olamaz akla aykırı olamaz. Hadisin sözlerinde ve manasında bozukluk olmaz. Doğruluğu kanıtlanmış hadisler din için yardımcı bir kaynak olarak görülebilir. Sadece hadisler üzerinden dini değerlendirmek ve yorumlamak eksik olacaktır. Dinin asıl kaynağı Kuran’dır, hadisler sadece yardımcı kaynak olarak görülebilir.

Hadislerin toplandığının tek bir kaynak olması ve Hz. Muhammed’in ölümünden çok sonraları kitap haline getirilmiş olması dini yanlış anlamaya ve yazarın yorumundan yola çıkarak dinin yorumlanmasına neden olacaktır. Hadislerin ikinci üçüncü ağızlardan duyulup kulaktan kulağa aktarılması da hadisler üzerinde değişikler olabileceğini göstermektedir. Kuran’ın doğrudan birinci ağızdan aktarılması daha güvenilir olmasını sağlamaktadır. Kuran’daki bazı ayetlerin yorumlanmasında hadislerden yardım alınabilir ve ayetlerin anlaşılmasında yardıma başvurulabilir. Hadisler üzerinden dini yorumlamak eksik bir yorumlama olacaktır.

Yorum Yap