Diğer

Dinin Zorlukları Yüzünden Uzaklaşan İnsanlar

Dinin zorlukları yüzünden vazgeçen insanlar
Yazan: dinibilgiler

Dinin asıl amacı insanları iyiliğe götürmek ve insanları kötülüklerden uzak tutmaktır. Din dünyadaki sağlanamayan adaletin Allah tarafından ahiret inancıyla sağlanmasıdır. Ancak her dinin çeşitli zorlukları vardır ve bu zorlukları yüzünden bazı insanlar dinlerinden uzaklaşmaktadır.

Allah’ım bizi yolundan ayırma.

Dini Zorluklar Nelerdir?

Her dinkendin özünde bazı zorluklar içerir. Ancak bazı dinlerin zorlukları o kadar fazladır ki bu dinlere inanan insan sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Örneğin Hindistan dinlerinin bazılarında insanların kendilerine kılıç ile zarar vermeleri gerekmektedir. Bu nedenle bu dine inanan insanlar günümüzde oldukça azdır. Günümüz Budizm dininde ise dini ibadetlerin yerine getirilmesi ve dua edilebilmesi için yüklü miktarda para vermeniz gerekmektedir. Bu da çoğu insanın bu dinden uzaklaşmasına neden olmuştur. Tıpkı Orta Çağ Avrupa’sındaki kilise yönetimine benzemektedir. Kilise yönetiminde cennetin para karşılığı satılması fakir halkın dinden uzaklaşmasına ve zamanla skolastik düşüncenin yıkılmasına neden olmaktadır.

Dini Zorluklar Yüzünden Uzaklaşan İnsanlar

Diniz zorlukları yüzünden dinlerinden uzaklaşan ve hatta başka dinler arayan insanlar günümüzde oldukça fazladır. Burada önemli olan mesele hiçbir dinin gereği gibi yerine getirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin tanrının hiçbir zaman insanlara kendilerini kılıçla kesmelerini istemeyeceğini düşünebilmek gerekmektedir. Ya da cennetin tapusunun para karşılığı değil ancak ibadet ile alınabileceği bilinmelidir. Günümüz İslam dininin kendi içinde bir takım zorlukları vardır. Örneğin oruç tutmak çoğu insana zor gelir. Ancak oruç tutmanın sağlık açısından ne kadar faydalı olduğunu öğrendiğinizde bu o kadarda zor gelmez.

Yani Allah bir şeyi istiyorsa muhakkak bizler için bir fayda içerdiğini unutmazsak dini ibadetleri daha kolay yerine getirebiliriz. İçimizde şüphe kalmaz. Bir diğer ibadet olan zekat vermek yine çoğu insan için zor gelebilir ve insanlar bu ibadet için dinlerinden uzak kalabilirler. Ancak zekat vermenin anlamını düşündükleri zaman neden zekat vermeleri gerektiğini anlamaları ve zekat vermek için can atmaları kaçınılmazdır. Zekat Allah tarafından bizlere verilen malın ya da paranın, fazlasından bir miktar fakir insanlara dağıtmaktır. Basit bir matematikle eğer düzgün bir şekilde zekat verilirse günümüzde açlıktan ölmek üzere olan bir milyar insanın hayatının kurtulacağını söylemek yanlış olmaz.

Yorum Yap