Diğer İslam

Dinsel Törenlerin İslam’daki Önemi

dinsel törenlerin önemi
Yazan: dinibilgiler

Tören kelimesi sözlükte ayin, adet, merasim, seramoni gibi karşılıklara sahiptir. Her toplumun özel zamanlar, kişiler, konseptler ve mekanlar ile sabitlenmiş; sembolleşmiş anlamlar yüklenen bazı kutlama ve törenleri bulunmaktadır. Bu törenler toplumsal yaşamın semboller yüklenen parçalarının kutlaması olarak icra edilebildiği gibi dini nitelikli eylemler olarak da icra edilebilir.

Bir doğum günü, mezuniyet ya da yıl dönümü töreninin toplumsal semboller taşımasının yanı sıra dini bayramlar, peygamberin doğum günü kutlamaları, dini nikahseramonisi, mevlit okuma ve yağmur duası gibi eylemler dini nitelik taşıyan törenlerdir. Bu bakımdan incelendiğinde dini ritüeller, İslam dininin yaygın dua ve ibadet biçimlerinden farklı olarak, dini nitelik taşıyan kutlama ve eylem anlamına gelir.

İslam ve Ayin Algısı

Dini tören tabiri ülkemizde çoğunlukla ayin olarak algılanır ve geniş toplum kitlelerinde ayin algısı, Batı kültürünün ve Hristiyanlık dininin bir parçası olarak biçimlenmiştir. Film ve diziler gibi kültür ürünleri sayesinde oluşan bu algı, ayin ile kastedilen eylemler bütününün kiliselerde uygulanan bir ibadet biçimi olduğu yönündedir. Ancak algının aksine, İslami çinde cemiyet ile yapılan dua, ibadet, yakarış, mevlit gibi eylemler teknik olarak ayin tabiriyle karşılanabilir.

Dini Törenlerin Dini Hayattaki Yeri ve İşlevi

Dini törenlerin inançları eylem haline getirip kamusallaştırması, toplumsal paylaşım konusu yapması dini yaşantının kamusal boyutunu oluşturur ve din hayatı için büyük önemtaşır. Dini törenler sayesinde dini yaşantının kamusallaşması ve toplumsal paylaşım öğesi haline gelmesi,din sisteminin yerleşmesi ve yaşatılması için asli mekanizmalardan biridir.

Dini törenlerin, topluluk ile yapılan dini eylemlerin topluluğun kaynaşması ve dini inanışların yaygınlaşıp olgunlaşması noktalarında etkisi; kişinin bu törenler ile kendini dine ve topluluğa ait hissedip bağ kurması; duygusal yoğunluk yaşayan bireylerin bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirmesi çeşitli işlevleri bulunmaktadır.

camide mevlit

İslam İçindeki En Yaygın Dini Tören

Ülkemizde en yaygın olarak uygulanan dini tören mevlit merasimleridir. Esasen İslam peygamberinin doğumunu kutlama amacıyla yazılmış bir eser ile icra edilen bir tören iken zaman içinde uygulaması yaygınlaşmış; doğum, ölüm, sünnet, evlilik gibi önemli zamanlarda icra edilen bir tören haline gelmiştir. Mevlit töreninin yaygın şekilde kabul görür ve uygulanır hale gelmesindeki en önemli etken, eserin anlaşılır ve şiirsel bir dille yazılmış, müzik ile icra edilen yapısıdır. Mevlit törenleri esnasında yiyecek ve içecek sunumları ile hayır yapılması, Kuran’ dan çeşitli bölümlerin okunması ve ilahiler söylenmesi gelenek haline gelmiştir.

Yorum Yap