Hadisler Sorular

Hadislere İnanmak Dinin Görevi Midir?

Hadislere inanmak dinin görevi
Yazan: dinibilgiler

Hadisler Hz. Muhammed’in (sav.) Müslümanlarca büyük değer verilen, sevilen ve sayılan, genel kural niteliğindeki söz ve davranışlarını konu alan bilimdir. Kuranı Kerim ise Müslümanların başvuracağı ilk kaynaktır. Müslüman, dini bir konu hakkında bilgi almak istediği zaman veya fıkhi açıdan eksikliğini tamamlamak istediği zaman inancı doğrultusunda Kuranı Kerime bakar. Yalnız Kuranı Kerimde bazı hususlar da ayrıntı belirtilmemiştir.

Elinin içi kıbleye doğru omuz veya kulak hizasına gelecek şekilde kaldırır ve Allah-u Ekber deyip İftitah tekbiri alır. (Muslim 390/ 22,23)

Örnek verecek olursak; bir Müslüman dininde farz olan 5 vakit namazın farz olduğunu Kuranı Kerimden bilir ancak namaza nasıl hazırlanıp ve nasıl kılacağını Allah’ın gönderdiği elçi Peygamber Efendimiz aracılığıyla öğrenir. Kuran-ı Kerim’de Nisa Suresi 59. Ayette bu sorunun cevabını bulmaktayız. Ayet şöyle buyrulmuştur; ‘’İhtilaflı bir işin hükmünü Allah’tan (Kuran’dan) ve Resulünden (Sünnetten) anlayın!’’ Hz. Peygamber’in vefatından sonra İslam dini, Kitap ve Sünnetin ortaya koyduğu esaslar çerçevesinde anlaşıldı.

Hadisler Dinin Tamamlayıcısıdır

Kuranı Kerim’ de Nisa Suresi 80. Ayette şöyle buyrulmuştur; ‘’Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur. ‘’ Ayette de görüldüğü üzere, Peygamber Efendimizin bize öğrettiği, gösterdiği ve söylediklerine uymuş olmak Kuranı Kerime ters olmayacağı anlamına gelmektedir ve aynı zamanda Allah’ın Resulüne yani Hz. Muhammed’e (sav.) ne kadar değer verdiğini göstermektedir. Din bir bütündür, Kuran-ı Kerim dini doğru ve güzel yaşamak için bize indirilmiş bir önderdir. Allah-u Teala Kuranı Kerimde bize birçok şeyi açıkça anlatmış fakat bazı konuları Hz. Peygamberimizden bizlere ulaştırmıştır. Hadis-i şeriflerin Kuran-ı Kerimden sonra ikinci kaynak olduklarından bahsetmiştik buna ek olarak da tefsir ettikleri için de büyük önem taşırlar. Hadis olmadan ayetlerden hangi mesajlar çıkarılır, bilemeyiz.

Hz. Peygamber Kuran-ı Kerimi Açıklamış ve Yaşamıştır

Peygamber Efendimiz vahiy yoluyla Allah-u Teala’dan aldığı Kuran-ı Kerim ayetlerini, görev gereği, insanlara sadece ulaştırmakla kalmıyor aynı zamanda onları açıklıyor ve anlatıyordu. Tebliğ ettiklerini açıklamak ve anlatmak onun asli göreviydi. Sünnetler ve hadis aynı zaman da onun hayatı ve Müslümanlar içinde en büyük örnektir. Müslümanlar bir konuda ilk Kuran-ı Kerime ve daha sonrasında Hz. Peygamberin hayatındaki örneklere ve bize Sahabeler den ulaşan hadiselerden bakar.

Yorum Yap