Peygamberler

Hz. İbrahim Oğlunu Kurban Etmekle Mi Emrolundu?

Hazreti İbrahim
Yazan: dinibilgiler

 Hz. İbrahim’in hayatı kuşkusuz en büyük imtihan örneklerini taşır. Ama en büyük imtihanı oğlu Hz. İsmail’i,  kurban etmek mecburiyetinde olmasıdır. Nemrut’un ateşinden, Hakk’ın  güllerine karışan peygamber can parçasına kendi elleriyle nasıl kıyacaktır?

 İmana Teslimiyet

  Rivayetlere göre artık hayli yaşlanmış olan Hz. İbrahim Allah’a bir oğlu olması için dualar eder. Ve eğer oğlu olursa onu Allah’a kurban edeceğine dair vaatte bulunur. Bir gün dileğinin gerçekleşeceğine dair bir vahiy alır. Yüce Rab onu bir erkek evlatla müjdelemiştir. Bir zaman sonra İsmail’ine kavuşan Hz. İbrahim bir rüya görür.

 ‘’ Oğlu yanında koşacak çağa geldiği zaman:

‘’ – Ey oğlum! Ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Artık bak, ne düşünürsün?  Dedi. ‘’

Çocuk da:

‘’ – Babacığım sana ne emrediliyorsa onu yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. ‘’

( Saffet suresi/102. Ayet )

   Baba oğlunu kurban etmeye, oğlu canından vazgeçmeye nasıl razı oldu?

Hz. İbrahim gördüğü rüyayı sual etmedi. Dualarının Allah katında kabul göreceğini bildiği halde neden bu imtihandan caymak için Allah’a yalvarmadı?

  Büyük bir itaatle aldığı emri gerçekleştirmek için yola koyuldu. Rehberi imanıydı. İmanına itaat edip bıçağı İsmail’in boğazına vurdu, ne var ki bıçak İsmail’e kıyamadı. Bir zamanlar cehennem kuyusunu gül bahçesine çeviren yüce makam, be defa keskin bıçağı tüy gibi hafifletmişti.

  Evet emri veren şüphesiz Haktı. Verdiği emirde de İsmail’i kurban istiyordu. Ama verilen emrin asıl amacı Hz İbrahim’i imtihan etmekti.

Onun ve ondan sonra peygamber olarak gelecek olan oğlu Hz. İsmail’in imanının kuvvetini ölçmek için verilen bir emirdi. İmanı kuvvetli olanın imtihanı da çetin olacaktı elbet. Ama buna rağmen baba ve oğul sabırla imtihanı geçmişlerdi. Çetin olan imtihanın mükafatı da büyük olacaktı ki, Hz. İsmail’in imtihanının mükafatı da peygamberlik makamı olmuştur. Allah’a giden yollar kalın duvarlarla çevrili, aşılmaz bir yol gibi görünebilir. Ama bu karanlık duvarların arkasındaki aydınlık bahçeleri yalnız imanla bakarsak görebilir, ve sadece imana itaat edersek girebiliriz.

Yorum Yap