İman ve İslam’ın aynı şeyler olup olmadığını kavrayabilmek için önce onların ne olduğunu anlamak gereklidir.

İslam  Nedir?                                                  

  İslam kelimesinin anlamı, bağlanmak ve teslim olmak kavramlarıdır. Diğer yönden İslam bir dindir.

Din ise tanrı düşüncesine dayalı toplumsal bir kurumdur.  Her şeyin sahibi, bizi yarattığına inandığımız ve her şeyi bildiğini kabul ettiğimiz tanrının doğruları ve yanlışlarından oluşan kuralları, nasıl yaşayacağımıza dair verdiği emir ve yasaklardan oluşan bir yaşam felsefesidir.

İslam’ın şartları:

  • Kelime-i şahadet getirmek
  • 5 vakit namaz kılmak
  • Ramazan ayında oruç tutmak
  • Zekat vermek
  • Hacca gitmektir

İman nedir?

 İman etmek ise inandığımız tanrı ve onun dinine inanmak ve bunu kalben tasdik etmektir.  İbadetin manevi boyutudur iman. Yaratıcımızın varlığına inanmak ve onun gönderdiği dinin hüküm ve koşullarını fikren onaylamak ve uygulamaktır.

İmanın şartları:

  • Allah’a
  • Meleklerine
  • Gönderdiği dinlerin kitaplarına
  • Peygamberlerine
  • Ve ahiret gününe inanmaktır
Hadis-i Şerif

İman ve İslam Arasındaki İlişki:

  İman ve İslam kavramları çoğu zaman birlikte ve ya aynı anlam gibi kullanılır. Ama aslında bu iki kavram aynı değil bir bütündür. İslam bir din, bir yaşam yolu iken iman ise bir ibadet biçimidir. İslam’ın bir parçasıdır.

Soyut delillerle varlığını somutlaştırdığımız İslam’ın en büyük parçasıdır iman. Görünmeyen bir güç gücünü yalnızca bu mekanizmaya olan inançtan alır. Bu nedenle iman İslam’ın ve Müslümanların en güçlü yanıdır.

 Ne var ki imanda kendi içerisinde parçalara ayrılmıştır. Sadece inanmakta imanı tastamam etmeyebilir. İman kalp ve akıl olarak ayrılmış bir bütün elma gibidir. İkisinden sadece birini yerine getirmek bir bütünü bir araya getirmez. Ve imanı eksiltir.

Gerek imanın gerekse İslam’ın gerekçelerinden bile yola çıkarak aynı şey olmadıklarını anlayabiliriz. Ama ayrılmaz bir bütün olduklarını da kabul etmemiz gerekir.