İman

İmanın Şartları

Yazan: dinibilgiler

Diğer dinlerde olduğu gibi İslam’da da bazı kurallar mevcuttur. İslam dininde de tam manasıyla bir kul olabilmek için iman etmek gerekir. İman Allah’a ve onun dileği üzerine istediklerine inanmayı esas alır.

  İmanın şartları 6 tanedir.

Bunlar:

  • Allah’a inanmak
  • Meleklerine inanmak
  • Kitaplarına inanmak
  • Peygamberlerine inanmak
  • Kader ve kazanın Allah’tan geldiğine inanmak
  • Ahret gününe inanmak.

Allah’a inanmak:

 Yüce Allah’ın var olduğuna be tek olduğuna inanmaktır. O tek yaratıcı ve tek tanrıdır. ‘’ LA ilahe illallah’’ demek Allah ‘ inanmaktır.

 Meleklerine inanmak:

 Peygamberlere Allah vahiyleri melekler aracılığı ile gönderdiği için meleklerin varlığına da iman etmek gerekmektedir.

  • Cebrail: Allah’tan aldığı vahiyleri peygamberlere göndermekle yükümlü olan melek.
  • Azrail: Ölüm meleği; vadesi yeten kulların bedeninden ruhunu almakla görevli melek.
  • Mikail: Doğa olaylarını idare etmek
  • İsrafil: Kıyamet günü sura üflemektir.
Kur’an-ı Kerim

Kitaplarına inanmak:  Diğer peygamberlere gönderilmiş olan kitapları da kabul edip, inanmak.

Peygamberlerine inanmak: Kuran-ı kerim’de adı geçen diğer bütün peygamberlere de inanmak.

Kader ve kazanın Allah’tan geldiğine inanmak:  Kader ve kazayı bilmek, Allahtan geldiğine inanmak ve buna razı olmaktır.

Ahret gününe inanmak: Ölümden sonra bir hayat olduğuna inanmak.

 Amentü duası ve anlamı:

Amentü; Arapça ‘’ İnandım ‘’ anlamına gelir. İmanın şartlarını ifade eder.

Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resülihi ve’l yevmi’l ahıri ve bi’l kaderi, Hayrihi ve şerrihi mina’llahi Teâlâ ve’ l- ba’sü ba’de’l mevt. Haggun, eşhedü en la ilahe illAllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve rasülühü.

Anlamı: Ben Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahret gününe, kadere; hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine inanırım. Öldükten sonra dirilmek haktır. Ben şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahadet ederim ki Muhammet onun kulu ve elçisidir.

Yorum Yap