Diğer

İyinin Kötüyü Yenmesi İnsanlığa Bağlıdır

iyinin kötüyü yenmesi
Yazan: dinibilgiler

İyi ve Kötü nedir?

  İyi kelimesinin sözlük anlamı nitelikçe beğenilecek düzeyde olan, Uygun ve istenilen nitelikleri taşıyan anlamına gelmektedir.

   Felsefedeki anlamı ise İnsanın yapması gereken davranışlardır.

  İyi: insana, çevresine topluma ve insanlığa yararlı olan şeydir. Toplumdan topluma bu kavram ve çağrışımları değişiklik gösterebilir. Ahlaki ve olumlu olan manasına gelmektedir.

  Din için ise iyi kelimesi ise Allah rızasını kazanmak için yaptığımız ameller ve bu amelleri yapar iken hislerimiz ve düşüncelerimizi çerçeveleyen durumlardır.

  Kötü kelimesinin sözlük anlamı ise İradeli olarak yapılan, ahlaki kurallara ve iyiye aykırı olan; mutluluğa, ideallere, amaçlara ulaşmaya engel olan davranışların özelliğidir.

  Bu kavramları dinsel olaraktan kullanabilmemiz mümkündür. Çünkü bu kavramlar zaten bizim inançlarımızdan izler taşır. Din ve inançlar bir toplumun geleneklerini, dilini ve davranışlarını şekillendir.  İçerikleri genellikle birbirleri ile örtüşür. Bu nedenle bu kavramları inançsal olarak da değerlendirebiliriz.

  Bu tanımlardan yola çıkarak iyilik ve kötülük, İyi insan ve kötü insan kavramlarına aklımızda soyut bir tasarı oluşturabiliriz.

İyi olmaktan vazgeçmeyin

İyinin kötüyü yenmesi:

   İyi kötüyü neden yenmelidir? Öncelikle kendi içimizde bu soruya cevap vermemiz gereklidir. Evet, ortada bir amaç var; ama bu amacı gerçekleştirmek istememizin asıl sebebi ne ve sonucunda ne olacak? Önemli olan neyi neden yaptığımızı bilmektir.

  İyinin kötüyü yenmek istemesinde ki sebep; İnançlarımız doğrultusunda bize verilen amaçlara ulaşmaktır. Örneğin İslamiyet de bu amaç Allah rızasını kazanarak cennete gitmektir. Bunu yolu da iyi niyetlerle güzel ameller islemek ve sevap kazanmaktan geçer. Ayrıca Allah rızasını kazanmak için de kötülüğü durdurmak, engel olmak gereklidir. İşte bu nedenle iyi kötüyü yenmek ister.

  Peki, bu neye, kime bağlıdır?

Elbette ki bizi diğer varlıklardan ayıran aklımıza, yani biz insanların iradesine bağlıdır. Bir çoğunluk olarak geçmişten günümüze anlamlarını tamamladığımız iyi ve güzel kavramlarının dışında kalan, kötü, tehlikeli, hem bize hem etrafımızda ki bütün varlıklara zararlı olan şeyleri terk ederek ve bunu neden yaptığını anlayıp farkına vararak yapmalıyız. Kötülüğü yenmek için önce irademize bunu kabul ettirip daha sonra ona güvenmeyi öğrenmeliyiz. Davranışın ve iradenin sahibi de bizler olduğumuz için bu zafere giden yolları kendimizde aramalıyız…

Yorum Yap