Bilgi İman Kur`an-ı Kerim

Kitaplara İman İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

kitaplara iman hakkinda bilinmesi gerekenler
Yazan: dinibilgiler
 • Vahiy nedir?
  Allah Teâla’nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.
 • Kutsal kitap neye denir?
  Allah’ın emir ve yasaklarını, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak bilgileri; iman, ibadet ve güzel ahlâk gibi konuları içeren, peygamberlere gönderilen kitaplardır.
 • Kutsal kitapların hepsi de büyük kitaplar mıdır?
  Dört tanesi büyük kitaptır. Diğerleri sahifelerden oluşan “suhuflar”dır.
 • Hangi peygamberlere kaçar sahife gönderilmiştir?
  1. Hazreti Âdem’e (aleyhisselam) 10 sahife
  2. Hazreti İdris’e (aleyhisselam) 30 sahife
  3. Hazreti İbrahim’e (aleyhisselam) 10 sahife
  4. Hazreti Şit’e (aleyhisselam) 50 sahife
 • Dört büyük kitabın adları nelerdir?
  Kur’an-ı Kerim, İncil, Tevrat, Zebur.
 • Dört büyük kitap hangi peygamberlere gönderilmiştir?
  1. Hazreti Muhammed’e (sallalahu aleyhi vesellem) Kur’an-ı Kerim,
  2. Hazreti İsa’ya (aleyhisselam) İncil,
  3. Hazreti Dâvûd’a (aleyhisselam) Zebur,
  4. Hazreti Musa’ya (aleyhisselam) Tevrat.
 • En son indirilen ve kıyamete kadar devam edecek esasları barındıran kutsal kitabımızın adı nedir?
  Kur’an-ı Kerim.
 • Kur’an-ı Kerim Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç yaşındayken inmeye başladı?
  Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) 40 yaşındayken inmeye başladı.
 • Kur’an-ı Kerim kaç yılında ve nerede inmeye başlamıştır?
  Kur’an-ı Kerim 610 yılında; Mekke’deki Nur Dağı’nda bulunan Hira Mağarası’nda; Ramazan ayının 27. gecesinde inmeye başlamıştır.
 • Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayeti (emri) nedir?
  “Oku!”. (Âlak suresi)
 • Kur’an-ı Kerim ne kadar sürede inmiştir?
  23 yılda.
 • Kur’an nasıl bir kitaptır?
  1. Her yönüyle mucizedir.
  2. Onu okumak ve dinlemek ibadettir.
  3. Bir harfi dahi değişmeden günümüze kadar gelmiş, kıyamete kadar da öyle devam edecektir.
 • Kur’an-ı Kerim neden gönderilmiştir?
  İnsanların dünya ve ahiret hayatlarını düzenlemek, onlara hem dünya hem de ahiret mutluluğunu temin etmek için gönderilmiştir.
 • Kur’an-ı Kerim’de kaç ayet vardır?
  Kur’an-ı Kerim’de 6666 ayet vardır.
 • Ayet ne demektir?
  Bir ya da birkaç kelime veya cümleden meydana gelen, sureleri oluşturan, ilahî sözlerdir.
 • Kur’ân-ı Kerim kaç sureden oluşmaktadır?
  Kur’an-ı Kerim 114 sureden oluşmaktadır.
 • Sure ne demektir?
  Kur’an-ı Kerim’de özel isimleri bulunan ve besmele ile birbirinden ayrılan bölümlerdir.
 • Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi hangisidir?
  Fatiha Suresi’dir.
 • Kur’an-ı Kerim’in son suresi hangisidir?
  Nâs suresi’dir.
 • Kur’ân-ı Kerim kaç cüzdür?
  Kur’an-ı Kerim 30 cüzdür.
 • Hafız kime denir?
  Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberleyen kişilere denir.
 • Kur’an-ı Kerim hangi dildedir?
  Kur’an-ı Kerim, Arapça’dır.
 • Kur’an neden Arapça olarak indirilmiştir?
  Kolay anlaşılsın diye.
 • Kur’an-ı Kerim diğer dillerde yazılabilir mi, neden?
  Yazılamaz; çünkü manası tam ifade edilemez.
 • Kur’an’ın başka dillere tercümesi yapılabilir mi?
  Kur’anın başka dillere tercümesi yapılabilir. Kur’an tercümesine “meal” adı verilir.
 • Kur’an’ın tercümesi Kur’an yerine geçer mi?
  Tercüme, Kur’an yerine geçmez.
 • Dünya tarihinde en büyük değişikliği yapan kitap hangisidir?
  Kur’an-ı Kerim’dir.
 • Kur’an okumak zor mudur?
  Çok kolaydır.
 • İnsanlar içerisinde en nasipsizi kimlerdir?
  Kur’an’a hakaret edenlerdir.
 • Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek kadın kimdir?
  Hazreti Meryem’dir.
 • Kur’an’da ismi geçen tek sahabe kimdir?
  Hazreti Zeyd (radıyallahu anh)
 • Tilâvet secdesi nedir?
  Kur’an-ı Kerim’de geçen secde ayetleri okunduğu veya dinlendiği zaman yapılması gereken secdedir.
 • Kur’an-ı Kerim’de kaç tilâvet secdesi vardır?
  14 tane tilâvet secdesi vardır.
 • Mushaf ne demektir?
  Kur’an sayfalarının bir araya toplanarak kitap hâline getirilmiş şeklidir.
 • Kur’an-ı Kerim sayfaları hangi halife döneminde toplanarak kitap hâline getirilmiştir?
  Hazreti Ebu Bekir (radıyallahu anh) döneminde.
 • Kitap hâline getirilen Kur’an, ilk defa kim zamanında çoğaltılmıştır?
  Hazreti Osman (radıyallahu anh) döneminde.
 • Kur’an-ı Kerime karşı vazifelerimiz nelerdir?
  1. Kur’an’ı tecvit kurallarına göre okumak.
  2. Elimize abdestli olarak almak.
  3. Kur’an okunurken sessizce dinlemek.
  4. Kur’an’ın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmak.

Yorum Yap