Kur`an-ı Kerim

Kuran-ı Kerim’in Okunuş Şekilleri

Kur`an-ı Kerim Nasıl Okunmalıdır?
Yazan: dinibilgiler

Kuran- Kerim’i nasıl okumalı?

   Kuran-ı Kerim’in, kıraat imamlarının söylediği okunuş şekillerine göre okumak daha doğrudur.  Bunların dışındaki okuma şekilleri genellikle caiz görülmemiştir.

Kıraat:

 Kuran-ı Kerim’i tecvid kurallarına ve tekniğine uygun olarak okumak manasına gelir. Kuran-ı Kerim’in okunuş şekilleri hakkında kıraat imamları üç şekilde olabileceğini belirtmişlerdir. Bunlar;

  • Tahkik,
  • Hadr,
  • Ve Tedvirdir. 
Sizin en hayırlınız Kur`an-ı Öğrenen ve Öğretenlerdir. (Hadis-i Şerif)

Tahkik: Diğer adı tertildir. Arapça kökenli bir kelime olup manası hakkını layığıyla vermek demektir. Bu kelimenin Kuran-ı kerim için anlamı ise onu özenerek okumak ve her harfin hakkını vermek anlamını taşır. Yani her harfin okunması gerektiği gibi okumak lazımdır.

 Medd-i munfasıllar dört elif miktarınca çekilir. Tahkik Kuran’ın en yavaş şekliyle okunmasıdır. Kıraatin en ağır makamlı okunuşudur. Kuran-ı kerim’i öğrenir iken, okuma – alışma talimleri yapar iken ve aşrı şerif okur iken tercih edilen okuma şeklidir.

Hadır: sözlük anlamı hızlıca, alelacele yapmak manasındadır. Kuran’ı Kerim için ise Kuran’ı hızlı okumak manasına gelir. Kıraatin en hızlı okuma biçimidir. Bu okunuşta medd-i tabii, medd-i munfasıl, medd-i arız ve bir elif miktarınca uzatılarak okunur.  Medd-i muttasıl iki elif miktarınca ve medd-i lazım ise iki buçuk elif miktarınca uzatılarak okunur.

İbn-i kesir ve Cafer’in tercih ettiği okuyuş seklidir.  Özellikle teravihlerde Kuran-ı Kerim bu yöntemlerle okunur.

Tedvir: Sözlükte geçen anlamı bir şeyi döndürmek, çevirmek ve daire şeklinde yapmak manasına gelir. Kuran-ı Kerim’ i orta hızda okumaktır. Tahkik ve hadr okunuşunun arasında bir hızda olmak sureti ile okunur. Tedvir okunuşunda medd-i munfasıllar iki ve ya üç elif miktarınca çekilmelidir. Namazlarda ve mukabelelerde yaygın olarak tercih edilen kuran okuma şeklidir.

Yorum Yap