Kur`an-ı Kerim

Kuran Nasıl Hatim Edilir?

Kuran nasıl hatim edilir
Yazan: dinibilgiler

Hatim Nedir?

  Kuran-ı Kerim’i başından sonuna kadar okuyup bitirmeye Kuran’ı hatim etmek denir. Ezbere veya yazıları Kuran’dan okuyarak hatim yapılır. Asıl olan yani Kuran’ı tam manasıyla hatim etmek ise; Bir taraftan kuranı Arapça okumak, diğer taraftan ise mealini okuyarak anlamaya çalışmak ve anladıklarımızı hayatımıza geçirmeye çalışmaktır. Kuran-ı Kerim’i baştan sona okumak; yani hatim etmek sünnettir.

Kuran-ı Kerim nasıl hatim edilir:

  Hatime başlamadan önce üç İhlâs suresi okunmalıdır. Sonrasında Tekbir getirmek gerekir.

‘’ Allahu ekber Allahu ekber, la ilahe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd.’’ Sonra Felak suresi okunur ve ardından tekrar tekbir getirilir. Ardından Nas suresi okunur ve tekbir yinelenir. Bunların devamında Fatiha suresi ve Elif lam mim ( Bakara suresinin ilk sayfası) okunur en son yeniden Fatiha suresi okunur ve besmele ile hatime başlanır.

Kuran-ı Kerim’in amacı okunarak anlaşılması ve anladıklarımızı hayatlarımıza yerleştirip, buna göre bir yaşam çizgisi oluşturmamızdır. Kuran-ı Kerim’i güzel okumak gerekir. Kuran’ı güzel okumaya ‘’ Tertil ‘’ denir.

  Tertil: Kuran’ı acele etmeden, kelimeleri eksik okumayacak şekilde en doğru telaffuz ederek okumak demektir. Kuran bir ahenk ile okunmalıdır.

 Hatim bittikten sonra ise hatim duası yapılır.

Kur`an okuyunuz. Çünkü Kur`an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. (Hz. Muhamed s.a.v)

Kuran’ı hatmetmenin sevabı:

  • Kuran-ı kerimi hatmedene, altmış bin melek istiğfar eder. -Deylemî
  •  Hatim yapanın dünya veya ahret için ettiği dua kabul olur. -Beyhekî
  • Hatmi okuyan ve dinleyenlerin duası kabul olur. -Ebu Nuaym
  • Beş vakit namazdan sonra yapılan dua gibi, hatimden sonra yapılan dua da kabul olur. -Taberani
  • Hatim duası yapılan yerde hazır olan, ganimet dağıtılırken bulunan kimse gibidir. Hatme başlanan yerde bulunan, cihad eden gibidir. İkisinde de bulunan, iki sevaba da kavuşur ve şeytanı rezil eder. -Hazin et-ül-esrar

Yorum Yap