Diğer Hadisler

Yalan Hadislerin Dine Zarar Vermesi

yalan hadislerin dinimize etkisi
Yazan: dinibilgiler

Allah; insanları kendisine kulluk yapmaları için yaratmıştır. İnsanı, diğer varlıklardan üstün olarak donatmış; akıl ve zeka yüklemiştir.

İnsanların Allah’a İnanışları

Allah, insanları yarattıktan sonra kendi hallerine bırakmamış, peygamber ve kitaplar göndererek nasıl kulluk yapacaklarını göstermiştir. Allah’a inanışa din denir. Allah’a inanmakla, varlığını kabul etmekle başlar. Emir ve yasaklarını uygulamakla devam eder. İnsanlığa gönderilen son semavi inanış İslamiyet, son peygamber Hz. Muhammed, son kitap da Kuran’dır. Yeni bir inancın veya peygamberin gelmeyeceği Kuran’daki ayetlerde anlatılmaktadır.

Peygamberimizin ettiği bir dua

Peygamberlerin ve Kitapların Önemi

İnsanların tek görevi; bir yaradanın var olduğuna inanmak, onun emir ve yasaklarını uygulamak ve bu doğrultuda yaşamını sürdürmektir. Bunu nasıl yapacağını anlatan Allah kelamı sözleri ihtiva eden kitaplar ve uygulamaları ile insanlara örnek teşkil eden peygamberler gönderilmiştir. Peygamberler; kitaplarda yazılanları uygulayarak ve anlatarak, insanların inanışları daha iyi anlamalarını ve yaşamalarını sağlamışlardır. Kitaplar da “kılavuz” özelliği ile inanışların uygulanmasına rehberlik etmişlerdir. Hz. Muhammed’in İslamiyet’i yaşama ve uygulama hakkındaki sözlerine hadis denir. Kuran’da anlaşılmayan durumlarda peygamber, sözleriyle açıklık getirmiştir.

Uydurma Sözlerin İslamiyet’e Etkisi

İslamiyet’in gelmesiyle, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi diğer inanışların devri kapanmıştır. Bütün insanların İslamiyet’i kabul etmeleri istenmiştir. Bazı kesimler bunu kabul ederken, bazı kesimler de inkar etmişlerdir. Katı bir tutum sergileyen bazı insanlar da İslam’ın ilk yıllarından bu zamana kadar sözlü ve fiili olarak saldırılar düzenleyerek, kendi inanışlarını ön plana çıkarmaya çalışmaktadırlar. İslam inancı hakkında yalan sözler ortaya atarak Müslümanların kafasını karıştırmak istemektedirler. Hz.Muhammed’in ağzından çıkmış gibi, uydurma sözler söyleyerek, tarih kitaplarına girmelerini sağlamışlar ve böylelikle İslamiyet’e zarar vermişlerdir.

Kuran’ın Arapça yazılması ve dünya hayatına dalma yüzünden bir kısım Müslüman Allah’ın emir ve yasaklarını tam olarak uygulamamaktadır. Bu tür Müslümanlar, kandırılması ve yoldan çıkarılması daha kolay hedef olarak seçilmektedir. Araştırmadan ve yorumlamadan işin kolayına kaçan bu kesim uydurma sözlere itibar ederek dünyevi bir hayat sürmektedirler. Yıllarca bilinçli şekilde yapılan bu çalışmalar meyvesini vermeye başlamış. İslam’ı kuralına göre yaşayanlarla, kulaktan dolma yaşayanları karşı karşıya getirmiştir. Müslümanları birbirine düşürmüştür.

Yorum Yap